DIGESTOLOGIA


La gastroenterologia o digestologia és l'especialitat mèdica que s'ocupa de totes les malalties de l'aparell digestiu, conformat per:

  • l'esòfag
  • l'estómac
  • el fetge i les vies biliars
  • el pàncrees
  • l'intestí prim (duodè, jejú, ili)
  • el còlon (intestí gros)
  • el recte i anus.


QUADRE MÉDIC

Dr. Pérez Portela, Jose Mº