TRAUMATOLOGIA


Es l'especialitat mèdica que s'ocupa de les ferides i danys causats per accidents o violència sobre les persones, i els mitjans mèdics i quirúrgics per al restabliment de la forma i de la funció de les extremitats, la columna vertebral i les seves estructures associades.QUADRE MÉDIC

Dr. Calmet Garcia, Jaume

Dr. Roig Mirambel, Jordi