GINECOLOGIA I OBSTETRICIA


Ginecologia significa literalment La ciència de la dona, però en medicina aquesta és l'especialitat mèdica que tracta les malalties del sistema reproductor femení (úter, vagina i ovaris).

 

La majoria dels ginecòlegs a més a més tenen l'especialitat d'obstetrícia.

 

L'obstetrícia és una especialitat mèdica relacionada amb la salut de l'aparell reproductor de la dona. Està molt relacionada amb la ginecologia que s'encarrega de l'estudi dels òrgans reproductors femenins mentre aquesta no està gestant.

 

L'obstetrícia és l'encarregada de tenir cura de la gestació des del moment de la fecundació fins al part i puerperi, aquests inclosos. 


Tot i ser originalment dues especialitats, sovint es combinen en una sola per a tenir cura de tot l'espectre de patologia dels òrgans sexuals femenins, ja estigui aquesta embarassada o no


QUADRE MÉDIC

Dra. Ruiz Jimenez, Olga

Dra. Ibarz Serrat, Rosa