MEDICINA DEL DOLOR


 

La Medicina del Dolor és una disciplina de la medicina que s'ocupa de la diagnosi i tractament de pacients que pateixen símptomes de dolor agut i crònic, benigne o neoplàsic. En aquesta especialitat el terme cura recupera el seu veritable significat de "tenir cura de la persona".QUADRE MÉDIC

Dr. De Slave, Antimo