PSIQUIATRIA


La psiquiatria és una branca de la medicina especialitzada en els trastorns mentals.

 

Els psiquiatres no només diagnostiquen i tracten aquests trastorns sinó que també realitzen investigacions per a comprendre'ls i prevenir-los.

 

Un psiquiatre és un llicenciat en medicina que, després de realitzar el MIR, fa la residència en psiquiatria. Molts psiquiatres també s'especialitzen en psicoanàlisi, psiquiatria infantil o altres subespecialitats.

 

El camp de la psiquiatria és molt ampli en comparació amb altres especialitats mèdiques.


Els trastorns mentals poden afectar a la majoria dels aspectes de la vida del pacient, com la seva activitat física, conducta, emocions, pensament, percepció, relacions interpersonals, sexualitat, treball i oci. Aquests trastorns estan produïts per una combinació poc coneguda de determinants biològics, psicològics i socials.

 

La tasca del psiquiatre consisteix a identificar les diferents fonts i manifestacions de la malaltia mental.


QUADRE MÉDIC

Dr. Medina Saldaña, Andrés

Dr. Artigot Ramos, Jose Mº