MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ


La Medicina Física i Rehabilitació és l'especialitat mèdica que s'encarrega del diagnòstic, avaluació, prevenció i tractament de la pèrdua de capacitat funcional, com a conseqüència de seqüeles de lesions neurològiques i traumatismes de l'aparell locomotor amb la finalitat de mantenir o retornar el major grau de capacitat funcional.

 

L'àmbit d'actuació engloba malalts amb patologies de l'aparell locomotor, neurològiques, infantils i del desenvolupament, vasculars i dolor.QUADRE MÉDIC

Dr. Aguilar Naranjo, Jacobo