QUADRE MÉDIC

Col·legiat: 430616

Medicina Física i Rehabilitació

Mutues: Pacients privats (sense aseguradora), Adeslas, Asisa, Axa, DKV Seguros, Fiatc, Agrupacióo Mutua, HNA - Hermandad Arquitectos, Muface, Mugeju, Mutua General de Catalunya.


Registre Sanitari: E43019273.

Odontologia

Mutues: Particulars, Asisa, Mapfre, Exceldent, Axa, Adeslas, DKV, Mutua General de Catalunya, Carnet Jove,...


Col·legiat: 3352

Psiquiatre

Mutues: Particulars, Adeslas, Asisa, Sanitas, DKV, Medifiact, Mapfre 


Col·legiada: 3411

Angiologia i Cirurgia Vascular

Mutues:Pacients privats (sense asseguradora), Asisa, Adeslas, Medifiact, DKV, Sanitas, Mapfre, Caser, MG Catalunya, Agrupació Mutua, Previsora Bilbaina


Col·legiada: 4303694

Traumatologia i Cirurgia Ortopédica

Mutues: Pacients privats, ASISA, ADESLAS ( Excepte Muface,Isfas, Mugeju ), DKV, MUTUA GENERAL DE CATALUNYA, MAPFRE, MEDIFIATC, SANITAS


Registre Sanitari:

Mutues:


Col·legiada: 1519

Oftalmologia

Mutues: Pacients privats (sense asseguradora), Asisa, Adeslas, DKV, Sanitas.


Test 'Antigens, Serològics i PCR

 


Col·legiat: 

Cardióleg

Mutues: 


Col·legiat: 

Neuróleg

Mutues: 


Col·legiat: 3277

Maxilofacial

Mutues: 


Col·legiada: 

Dermatóloga

Mutues: 


Centro Médico Radiológico de Tarragona SL

Radióleg

Mutues: Pacients privats (sense aseguradora), Adeslas, Asisa, Axa, DKV Seguros, Fiatc, Agrupacióo Mutua, Muface, Mugeju, Mutua General de Catalunya, Caser, Mapfre, etc..


Col·legiat: CAT000475

Nutricionista

Mutues: Pacients privats (sense aseguradora)


Col·legiat: 43001348

Otorrinolaringòleg

Mutues: Pacients privats (sense aseguradora), Adeslas, Asisa, Axa, DKV Seguros, Fiatc, Agrupació Mutua, Muface, Antares, Mutua General de Catalunya, Caser, Mapfre, Divina Pastora, Generali, Allianz


Col·legiada: 6207

Gineòloga

Mutues: pacients privats (sense aseguradora), Asisa, DKV, MG Catalunya, Mapfre, Agrupació Mutua


Col·legiat: 3564

Dermatologia

Mutues: Pacients privats (sense aseguradora), Asisa, Sanitas, Adeslas, Fiact, Mapfre, MG Catalunya, Axa, Allianz


Col·legiat: 3501

Maxilofacial

Mutues: pacients privats (sense aseguradora), Asisa, Sanitas, Adeslas, Medifiact, Mapfre, MG Catalunya, Medifiact


Col·legiat: 4562

Cardiòleg

Mutues: Pacients privats, Adeslas, Alianz, Agrupació Mutua, Axa, Asiser, Vitalicio, Caser, Clínicum, Cigma, DKV, Generali, Hna, Medifiact, MGC, Sanitas, Sersanet


Col·legiat: 541

Psiquiatria

Mutues: pacients privats (sense aseguradora), Asisa, Sanitas, Adeslas, Medifiact, Mapfre


Col·legiat: 4307200

Medicina Familiar y Comunitaria

Mutues:  Pacients privats, ASISA, ADESLAS ( excepte Muface,Isfas, Mugeju )


Col·legiat:

Pediatria

Mutues:  Pacients privats, ASISA


Col·legiat: 4306289

Medicina Familiar

Mutues: Pacients Privats, Asisa, Adeslas, DKV, Mapfre, Axa, Medifiact


Col·legiat: 833

Cirurgia General

Mutues:  pacients privats (sense aseguradora), Asisa, Sanitas, Adeslas, Medifiact, Mapfre, Mutua General de Catalunya, Caser


Col·legiat: 1129

Digestòleg

Mutues:  Adeslas, Agrupació Mutua, Antares, Axa, Caser, DKV, Generali, HNA, Mapfre, MC Mutual, Medifiact, Divina Pastora, Mutua General


Col·legiada: 

Alergologia

Mutues: 


Col·legiat: 19432

Traumatologia

Mutues:  Adeslas, DKV, Asisa, Mapfre, Agrupació Mutua, HNA, Sanitas, Medifiact


Col·legiat:43855

Neurologia

Per a Proves funcionals (electromiografia, potencials evocats i electroencefalografia) :  Asisa, Adeslas, Mapfre, Fiact, DKV, Agrupació Mutua, Siglo XXI


Col·legiada: 3554

Ginecologia i Obstetricia

Mutues: Pacients privats, Asisa, Sanitas DKV, FIATC, Mapfre


Col·legiat: 4307157

Medicina del Dolor, Anestesiologia i Reanimació

Mutues: Pacients privats


Col·legiat: 

Medicina General i Medicina Interna

Mutues:  


Col·legiat: 

Angiologia

Mutues:  


Col·legiada: 830

Dermatòloga

Mutues: Pacients privats (sense aseguradora) i Asisa


Col·legiat: 4300880

Cirurgia General i Digestiva

Mutues:  Pacients privats (sense aseguradora) Asisa Axa-Winterthur, DKV, Mapfre, Sanitas, Vitalicio-Generali


Col·legiat: 882

Proctòleg

Mutues:  Pacients privats (sense aseguradora), Asisa, Sanitas, Adeslas, Medifiact, Mapfre, DKV


 

Anàlisis Clínics

Mutues:  


Col·legiat: 431599

Medicina Familiar i Comunitaria

Mutues:  pacients privats (sense aseguradora), Asisa, Sanitas, Adeslas, Medifiact, Mapfre, DKV, Agrupació Mutua, Axa, Caser