QUADRE MÉDIC


Col·legiat: 430616

Medicina Física i Rehabilitació

Mutues: Pacients privats (sense aseguradora), Adeslas, Asisa, Axa, DKV Seguros, Fiatc, Agrupacióo Mutua, HNA - Hermandad Arquitectos, Muface, Mugeju, Mutua General de Catalunya.Registre Sanitari: E43019273.

Odontologia

Mutues: Particulars, Asisa, Mapfre, Exceldent, Axa, Adeslas, DKV, Mutua General de Catalunya, Carnet Jove,...Col·legiat: 3352

Psiquiatre

Mutues: Particulars, Adeslas, Asisa, Sanitas, DKV, Medifiact, Mapfre Col·legiada: 3411

Angiologia i Cirurgia Vascular

Mutues:Pacients privats (sense asseguradora), Asisa, Adeslas, Medifiact, DKV, Sanitas, Mapfre, Caser, MG Catalunya, Agrupació Mutua, Previsora BilbainaRegistre Sanitari:

Mutues:Col·legiada: 1519

Oftalmologia

Mutues: Pacients privats (sense asseguradora), Asisa, Adeslas, DKV, Sanitas.Col·legiat: 

Cardióleg

Mutues: Col·legiat: 

Neuróleg

Mutues: Col·legiat: 3277

Maxilofacial

Mutues: Col·legiada: 

Dermatóloga

Mutues: Centro Médico Radiológico de Tarragona SL

Radióleg

Mutues: Pacients privats (sense aseguradora), Adeslas, Asisa, Axa, DKV Seguros, Fiatc, Agrupacióo Mutua, Muface, Mugeju, Mutua General de Catalunya, Caser, Mapfre, etc..Col·legiat: 43001348

Otorrinolaringòleg

Mutues: Pacients privats (sense aseguradora), Adeslas, Asisa, Axa, DKV Seguros, Fiatc, Agrupació Mutua, Muface, Antares, Mutua General de Catalunya, Caser, Mapfre, Divina Pastora, Generali, AllianzCol·legiada: 6207

Gineòloga

Mutues: pacients privats (sense aseguradora), Asisa, DKV, MG Catalunya, Mapfre, Agrupació MutuaCol·legiat: 3564

Dermatologia

Mutues: Pacients privats (sense aseguradora), Asisa, Sanitas, Adeslas, Fiact, Mapfre, MG Catalunya, Axa, AllianzCol·legiat: 3501

Maxilofacial

Mutues: pacients privats (sense aseguradora), Asisa, Sanitas, Adeslas, Medifiact, Mapfre, MG Catalunya, MedifiactCol·legiat: 4562

Cardiòleg

Mutues: Pacients privats, Adeslas, Alianz, Agrupació Mutua, Axa, Asiser, Vitalicio, Caser, Clínicum, Cigma, DKV, Generali, Hna, Medifiact, MGC, Sanitas, SersanetCol·legiat: 541

Psiquiatria

Mutues: pacients privats (sense aseguradora), Asisa, Sanitas, Adeslas, Medifiact, MapfreCol·legiat:

Pediatria

Mutues: Col·legiat: 4306289

Medicina Familiar

Mutues: Pacients Privats, Asisa, Adeslas, DKV, Mapfre, Axa, MedifiactCol·legiat: 833

Cirurgia General

Mutues:  pacients privats (sense aseguradora), Asisa, Sanitas, Adeslas, Medifiact, Mapfre, Mutua General de Catalunya, CaserCol·legiat: 1129

Digestòleg

Mutues:  Adeslas, Agrupació Mutua, Antares, Axa, Caser, DKV, Generali, HNA, Mapfre, MC Mutual, Medifiact, Divina Pastora, Mutua GeneralCol·legiada: 

Alergologia

Mutues: Col·legiat: 19432

Traumatologia

Mutues:  Adeslas, DKV, Asisa, Mapfre, Agrupació Mutua, HNA, Sanitas, MedifiactCol·legiat:43855

Neurologia

Per a Proves funcionals (electromiografia, potencials evocats i electroencefalografia) :  Asisa, Adeslas, Mapfre, Fiact, DKV, Agrupació Mutua, Siglo XXICol·legiada: 3554

Ginecologia i Obstetricia

Mutues: Asisa, Sanitas DKV, FIATC, MapfreCol·legiat: 

Medicina General i Medicina Interna

Mutues:  Col·legiat: 

Angiologia

Mutues:  Col·legiada: 830

Dermatòloga

Mutues: Pacients privats (sense aseguradora) i AsisaCol·legiat: 882

Proctòleg

Mutues:  Pacients privats (sense aseguradora), Asisa, Sanitas, Adeslas, Medifiact, Mapfre, DKV 

Anàlisis Clínics

Mutues:  Col·legiat: 431599

Medicina Familiar i Comunitaria

Mutues:  pacients privats (sense aseguradora), Asisa, Sanitas, Adeslas, Medifiact, Mapfre, DKV, Agrupació Mutua, Axa, Caser